Umowy dla dostawców usług IT

Umowy dla dostawców usług IT

Osbługa informatyczna firm czy konieczna zabezpieczenie informatyczne?
Osbługa informatyczna firm czyli zabezpieczenie informatyczne dla małych firm.

Wybierając dostawcę usług wsparcia IT, należy dokładnie przeczytać umowę i zrozumieć, co jest w niej zawarte. Umowy o świadczenie usług IT powinny zawierać jasne warunki, a wyniki pracy dostawcy powinny być monitorowane. Umowy mogą również przewidywać kary za problemy, które nie zostały rozwiązane na czas lub których rozwiązanie trwa zbyt długo.

OST otrzymał od FAA zlecenie na zarządzanie projektami IT

W ostatnim ogłoszeniu OST otrzymało nowe zlecenie na wsparcie SEAS. SEAS jest agencją Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), która zapewnia bezpieczeństwo i efektywność podróży lotniczych. OST zapewnia wsparcie inżynierskie dla SEAS od ponad dwóch dekad, a to nowe zlecenie pozwoli na kontynuację tej kluczowej pracy. Pomoże to zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i pojemność Krajowego Systemu Przestrzeni Powietrznej.

Zamówienie na wykonanie zadania jest przyznawane firmie na podstawie wielu czynników. Czynniki te obejmują dotychczasowe wyniki i biegłość techniczną. W przypadku pierwszych zamówień, przeszłość jest uważana za najważniejsze kryterium oceny. ITOP prowadzi również bazę danych ocen wydajności klienta i udostępnia je do wglądu. Czynniki te są uszeregowane i nadają im względne wagi przez klienta we wniosku o zlecenie zadania.

OST otrzymało od VA zlecenie na zarządzanie projektami IT

OST otrzymało zamówienie VA na wsparcie zarządzania infrastrukturą IT organizacji. Projekt zwiększy zdolność pracowników IT do wdrażania wysokopoziomowego planowania strategicznego i budżetowania. Stworzy również niezawodne i stabilne środowisko IT, poprawiając jednocześnie dostępność systemów.

OST dostarczy do laboratorium system informatyczny do zarządzania projektami IT (ITTOMS). Laboratorium posiada trzy lokalizacje geograficzne i zatrudnia ponad 1500 pracowników. Zlecenie to pozwoli na usprawnienie operacji wsparcia misji laboratorium, jaką jest opracowywanie rozwiązań energetycznych, integracja rozwiązań technologicznych oraz ochrona środowiska.

OST otrzymał od NASA zlecenie na zarządzanie projektami IT

Proces przyznawania wykonawcom zamówień na zadania jest zautomatyzowany. NIH zamieszcza wszystkie wymagania dotyczące zadania i zapewnia interfejs internetowy do składania ofert. Wykonawcy mogą zapoznać się z wymaganiami i złożyć swoje propozycje w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnej. Po złożeniu, propozycje są sprawdzane przez agencję klienta. Każdy wykonawca jest oceniany na podstawie swoich wyników przy użyciu wielu wskaźników. Wskaźniki te są łatwe do zmierzenia i nie ulegają łatwo zniekształceniu.

Do oceny wykonawców stosuje się szereg czynników, przy czym dotychczasowe wyniki stanowią pierwsze kryterium oceny. Jest to podstawowe kryterium oceny dla wszystkich zamówień na zadania. ITOP utrzymuje również bazę danych ocen wydajności klienta i udostępnia ją publicznie. Oprócz oceny różnych czynników wyboru, klient opisuje również znaczenie każdego czynnika, przypisując każdemu z nich względne wagi.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]